Človek a spoločnosť

Naše žiačky z kvinty: Barbora Kopnická, Alžbeta Kolárová, Sabina Köverová ,Miriam Šebová, Nina Štibríková, Dominika Žigraiová sa zapojili do projektu “ Študenti a študentky po stopách totality“ od nadácie M. Šimečku.

Hlavným výsledkom je internetová stránka, na ktorej dievčatá samostatne pracovali a ktorú budú ďalej dopĺňať.

http://www.prenasledujemetotalitu.sk/