ČLOVEK A PRÍRODA

Naši úspešní na MEDZINÁRODNÝCH OLYMPIÁDACH:

BIOLÓGIA A CHÉMIA:

FYZIKA:

Exkurzia CERN 2017:

Exkurzia CERN 2019: