ČLOVEK A PRÍRODA

Vydali sme novú učebnicu biológie Human Biology

Naši úspešní na MEDZINÁRODNÝCH OLYMPIÁDACH:

BIOLÓGIA A CHÉMIA:

FYZIKA:

Exkurzia CERN 2017:

Exkurzia CERN 2019: