28.11.2020 – 35 vianočných balíčkov pre babičky a deduškov v Stredisku sociálnych služieb na Garbiarskej ulici

V piatok 27.11.2020 sme odovzdali 35 vianočných balíčkov pre babičky a deduškov v Stredisku sociálnych služieb na Garbiarskej ulici, od viacerých našich žiakov a zamestnancov školy, ktorí sa rozhodli zapojiť do krásnej akcie s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ S každým balíčkom okrem hmotných darčekov, milých pozdravov a povzbudzujúcich listov, putoval […]

Read More »

27.11.2020 – online hodina dejepisu

Počas dvoch online hodín dejepisu sa žiaci Septimy a IV.A zúčastnili rekonštrukcie historickej udalosti Parížskej mierovej konferencie. Na tejto konferencii reprezentovali záujmy a postoje historických mocností akými boli Francúzsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, Taliansko, USA, Nemecko, či rozpadajúce sa Rakúsko-Uhorsko. Konferencii predchádzala príprava v národných 4-členných tímoch. Na konferencii žiaci ako reprezentanti týchto krajín riešili […]

Read More »

16.11.2020 – zapojenie sa do vzdelávacieho interaktívneho video-dokumentu November 1989

V pondelok 16.11.2020 – deň pred pripomenutím si novembrových udalostí, mali žiaci 4. ročníka a septimy (v rámci predmetu SPS) možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho interaktívneho video-dokumentu November 1989, ktorý zrealizovalo Divadelné centrum v Martine. Tento projekt vychádza z rovnomennej divadelnej inscenácie. Prostredníctvom príbehov troch mladých ľudí ukazuje totalitné praktiky bývalého režimu (sledovanie ŠTB, domové […]

Read More »

18.11.2020 – vzdelávací workshop na tému Rozhodovanie pre triedu kvarta

V piatok sa počas troch vyučovacích hodín uskutočnil zážitkový vzdelávací workshop na tému Rozhodovanie pre triedu kvarta, ktorú organizovalo občianske združenie Post Bellum prostredníctvom aplikácie Zoom. Workshop priblížil našim žiakom spoločenskú atmosféru v období pred 2. svetovou vojnou v ČSR. V prvej časti sa žiaci stali predstaviteľmi parlamentu medzivojnového obdobia v 30-tych rokoch 20. storočia […]

Read More »

16.11.2020 – koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok!

Milé žiačky a žiaci, pomaly ale isto sa nám blížia tohtoročné vianočné sviatky a bez ohľadu na okolnosti okolo nás, je to vždy výnimočný čas radosti, pokoja, pohody a lásky. Je to zároveň čas, keď sa navzájom obdarúvame a aj tým si prejavujeme štedrosť a vďačnosť jeden voči druhému. Práve preto nás chceme pozvať, aby […]

Read More »

15.11.2020 – pripomienka 350. výročia smrti pedagóga, „učiteľa národov“, filozofa, spisovateľa, posledného biskupa Jednoty bratskej Jána Amosa Komenského.

PRED 350 ROKMI ZOMREL JÁN ÁMOS KOMENSKÝ Dnes 15. novembra si pripomíname 350. výročie smrti pedagóga, „učiteľa národov“, filozofa, spisovateľa, posledného biskupa Jednoty bratskej Jána Amosa Komenského. Ján Ámos Komenský sa narodil 28. marca 1592. Pochádzal z meštianskej rodiny. Navštevoval gymnázium v Přerove, vysokú školu v Herborne, krátko navštevoval univerzitu v Heidelbergu. V roku 1614 […]

Read More »