31.4.2021 – online zamyslenie k posolstvu Veľkej noci

Dnes sme sa prostredníctvom MS Teams stretli v skupinách na rannom online zamyslení k posolstvu Veľkej noci. Slovom Božím poslúžil brat biskup VD ECAV Mgr. Peter Mihoč, ktorý sa stretol aj s vedením školy. Ďakujeme za duchovné povzbudenie k nádeji, radosti a vzájomnej láske nielen počas veľkonočných sviatkov.

Read More »

29.3.2021 – finálna online diskusia Ceny René

Viktória Gurková, žiačka III.B, nás dňa 29.3.2021 reprezentovala ako delegátka v rámci literárneho projektu Cena René a v rámci finálnej online diskusie sa vynikajúco zhostila svojej úlohy. Diskusiu zastrešovali 3 dôležité osobnosti tohto projektu: Miroslava Vallová- bývalá riaditeľka Literárneho informačného centra, Zuzana Belková- porotkyňa súťaže Anasoft Litera a Soňa Uriková- koordinátorka Ceny René. Diskusie sa […]

Read More »

29.3.2021 – online Krajské kolo Dejepisnej olympiády

V pondelok 22. marca 2021sa konalo online Krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Pavol Šamko (T) získal 10. miesto v kategórii D a je úspešným riešiteľom a Ľudovít Pavela (S) získal 12. miesto v kategórii a je úspešným riešiteľom. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úsilie, prácu a reprezentáciu školy.

Read More »

26.3.2021 – Frankofónny kvíz [Louise Mushikiwabo]

Dňa 26. marca 2021 sa konal súťažný kvíz v rámci Mesiaca Frankofónie. Zúčastnili sa ho aj študenti nášho gymnázia. Kvíz bol organizovaný pre študentov stredných škôl. Pripravila ho Ekonomická fakulta Technickej univerzity Košice za podpory Francúzsko-slovenského univerzitného inštitútu a Francúzskej aliancie Košice. Cieľom kvízu bolo predovšetkým zabaviť sa, preveriť svoje vedomosti, ale aj dozvedieť sa […]

Read More »

23.3.2021 – online informatívny Deň otvorených

V dňoch 16.3. a 23.3.2021 sa uskutočnil online informatívny Deň otvorených dverí, na ktorom sme prezentovali kritériá na prijímacie skúšky, činnosť jednotlivých predmetových komisií a úspechy našich žiakov a odpovedali sme na otázky záujemcov o štúdium na našej škole.

Read More »

19.3.2021 – jedenásťslovné básničky na vyučovacích hodinách Konverzácie z nemeckého jazyka

Na vyučovacích hodinách Konverzácie z nemeckého jazyka s Mgr. L. Dzugasovou žiaci vytvárali krátke jedenásť slovné básničky, ktoré sa nazývajú Elfchen. Spoločným menovateľom básničiek bola maturitná téma oblečenie a móda a moja obľúbená farba. Každá báseň Elfchen má presne určenú štruktúru, ktorá musí byť dodržaná – do piatich riadkov sa slová vkladajú podľa určitých pravidiel, […]

Read More »

22.3.2021 – ZMENA PRIEBEHU MATURITNEJ SKÚŠKY

ZMENA PRIEBEHU MATURITNEJ SKÚŠKY: Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 22. marca 2021 stanovil administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky. Úplné znenie rozhodnutia a podrobnosti o termínoch a organizácii maturitnej skúšky nájdete aj na https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf

Read More »

16.3.2021 – onlina beseda o jednotlivých etapách vývoja hviezd s MSc. Hon. Michaelou Brchelovou

Dňa 16.3.2021 sa naši žiaci vyšších ročníkov mali možnosť zúčastniť online besedy s MSc. Hon. Michaelou Brchelovou, ktorá študovala v Holandsku letecké a vesmírne inžinierstvo a pôsobí na Oddelení fyziky plazmy na univerzite KU Leuven v Belgicku. Téma Čierne diery a životy hviezd našich žiakov veľmi zaujala. Dozvedeli sa informácie o jednotlivých etapách vývoja hviezd […]

Read More »

15.3.2021 – diskusia na aktuálnu tému Fake news – Ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou ?

Žiaci 4. ročníka a septimy sa 15.3.2021 v rámci predmetu SPS (Mgr. Danica Fuzesiová) zapojili do diskusie na aktuálnu tému Fake news – Ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou ? Túto veľmi zaujímavú akciu zorganizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Moderátor viedol diskusiu o hoaxoch a konšpiračných teóriách, s ktorými má v súčasnej dobe […]

Read More »