30.6.2021 – knižné odmeny, diplomy, pochvaly od triednych učiteľov a pochvaly od riaditeľa školy

Dňa 30.6.2021 boli našim žiakom odovzdané knižné odmeny, diplomy, pochvaly od triednych učiteľov a pochvaly od riaditeľa školy za úspešné umiestnenia v školských súťažiach a v predmetových olympiádach, výbornú dochádzku a prospech. Žiaci, ktorí boli ocenení knižnými odmenami, sa každoročne po odovzdaní ocenení a vysvedčení v posledný deň školského roka spoločne fotografujú. Žiakom, ktorí sa […]

Read More »

30.6.2021 – koncoročné Služby Božie v kostole ECAV na Mlynskej ulici.

Dňa 30.6.2021 sa uskutočnili koncoročné Služby Božie v kostole ECAV na Mlynskej ulici. Vzhľadom na protipandemické opatrenia sme Služby Božie realizovali v dvoch skupinách – najprv pre žiakov osemročného gymnázia a neskôr pre žiakov päťročného gymnázia. Zvesťou Slova Božieho poslúžil brat biskup VD ECAV Mgr. Peter Mihoč, ktorý sa spolu s tajomníkom VD ECAV pre […]

Read More »

29.6.2021 – divadelné predstavenie Hamlet v Štátnom divadle Košice.

Trieda II. A spolu s triednou učiteľkou Mgr.A.Gumanovou ukončila záver školského roka návštevou divadelného predstavenia Hamlet v Štátnom divadle Košice. William Shakepeare bol významným anglickým básnikom a dramatikom a naši žiaci sa s jeho tvorbou stretávajú v rámci vyučovacieho predmetu Britská a americká literatúra. Divadelné predstavenie žiakov veľmi zaujalo.

Read More »

28.6.2021 – English Matters Erasmus+

V dňoch 20. až 26. júna 2021 sa naši učitelia Mgr. Michal Sanislo a Mgr. Ľudovít Rozner zúčastnili programu English Matters Erasmus+ European CPD Programe v Madride. Mgr. Sanislo sa zapojil do kurzu English for Teachers level A2, B1, kde si zdokonaľoval a prehlboval zručnosti v anglickom jazyku. Mgr. Rozner bol účastníkom kurzu ICT (Information […]

Read More »

28.6.2021 – šesť kamarátok po stopách totality

Do nášho projektu Študenti po stopách totality sa tento školský rok zapojili aj študentky z Evanjelického gymnázia Jána Ámosa Komenského. A z ich výstupu sme nadšení. Niekoľko týždňov zbierali výpovede pamätníkov, navštevovali miesta spojené s bývalým režimom a písali svoje postrehy o tom, čo počuli a videli. Vznikla z toho unikátna webová stránka www.prenasledujemetotalitu.sk, na […]

Read More »

25.6.2021 – online krajské kolo XXIX. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR

Dňa 17.6.2021 sa konalo online krajské kolo XXIX. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Tento ročník bol zameraný na európske dejiny v období rokov 1900 – 1939. Náš tím v zložení Samuel Babjak, Rossi Soták a Jaroslav Širanec sa umiestnil v Košickom kraji na peknom 4. mieste. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Read More »

25.6.2021 – ocenenie SOČ

V piatok 25. júna 2021 prijal riaditeľ školy Ing. Jozef Krištan žiakov, ktorí v školskom roku 2020/2021 súťažili v krajskom a celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti. Vyzdvihol ich snahu a úsilie o vytvorenie hodnotnej práce aj v neľahkom čase koronakrízy. Tým najúspešnejším odovzdal aj ocenenia za 3. a 2. miesto v krajskom kole a úspešnú […]

Read More »