19.2.2021 – okresné kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 11.2.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády v kategóriách C, D, E, F /ročníky kvarta až príma/. Umiestnenie našich súťažiacich: Kategória C /Kvarta/: 3. miesto – N. Gimerová, úspešný riešiteľ Kategória D /Tercia/: 1. miesto – P. Šamko, postup do krajského kola 3. miesto – D. Lejková, úspešný riešiteľ Kategória E /Sekunda/: 2. miesto […]

Read More »

16.2.2021 – súťaž esejí English Essay Competition

V súťaži esejí English Essay Competition, ktorú organizovala medzinárodná stredná škola LEAF Academy sa dve naše žiačky umiestnili na krásnom treťom mieste. N. Martončíková z II.B písala esej na tému „Does patriotism have a negative or positive influence on societies today?“ a S. Krupšová z I.B si vybrala tému „The role of media in a […]

Read More »

15.2.2021 – okresné kolo Geografickej olympiády

Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo OK Geografickej olympiády, na ktorom nás v dvoch kategóriách úspešne reprezentovali žiaci O. Lejková a S. Sušková (P), S. Huba (S), D. Lejková (T) a E. Kralovanská (Ka). Samuel Huba (S) v kategórii F obsadil 1. miesto a postupuje na KK Geografickej olympiády. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Read More »

15.2.2021 – krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 11.2.2021 sa náš žiak S. Kováč (IV.A) zúčastnil krajského kola Olympiády ľudských práv. V silnej konkurencii obsadil 3. miesto a v apríli bude našu školu reprezentovať v celoštátnom kole. Súťažiaceho pripravovala Mgr. D. Fuzesiová. Z pekného umiestnenia máme veľkú radosť a srdečne mu blahoželáme.

Read More »

12.2.2021 – René Cena

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského je zapojené do CR už od prvého ročníka a sme veľmi radi, že sa do projektu stále húževnato zapájajú. Dnes sme im sprostredkovali online besedu s Petrom Balkom (Peter Balko fanpage).O sprostredkovanie aj vstupy do diskusie sa postarala pedagogička Andrea Gumanová, moderovala Soňa Uriková.Článok a viac fotiek nájdete na webe […]

Read More »

11.2.2021 – súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku LEAF ENGLISH ESSAY COMPETITION

Naše šikovné žiačky N. Martončíková (II.B) a S. Krupšová (I.B) sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži v písaní esejí v anglickom jazyku LEAF ENGLISH ESSAY COMPETITION. Ich práce boli zaradené medzi štyri najlepšie. Tešíme sa z úspechu našich žiačok a ďakujeme Ing. O. Papcunovej, ktorá organizovala školské kolo súťaže. Všetkým srdečne blahoželáme!

Read More »

11.2.2021 – v čase dištančného vyučovania sa realizoval projekt – Pralinky s lieskovými orieškami

Naše šikovné žiačky B. Rusnáková, L. Hliváková a N. Hájeková nám ukázali, že sa aj v čase dištančného vyučovania dá pracovať spoločne. Dievčatá, každá sama a predsa spoločne, upiekli spoločný projekt – Pralinky s lieskovými orieškami. Pracovný postup v nemeckom jazyku doplnili fotografiami. Výsledok ich snaženia prezentovali žiakom tercie na dnešnej online vyučovacej hodine nemeckého […]

Read More »