Aktuality

OZNAM

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol, že vyučovanie v stredných školách od 11.1.2021 pokračuje dištančnou formou.

V školskom roku 2020/2021 sa rozhodnutím ministra ŠVVaŠ SR:

  • predlžuje termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok do 31.3.2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku,
  • ruší externá časť maturitnej skúšky,
  • upravuje termín internej časti maturitných a prijímacích skúšok.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – TU

Prečo ísť študovať na EGJAK …

Blížia sa prijímacie skúšky…

V dňoch 9. a 10. novembra 2020 sa uskutočnilo celoštátne finále súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2020. Náš žiak Michal Kišeľák zo sexty sa na súťaži zúčastnil s prácou Bezpečnosť na železnici z pohľadu budúcich rušňovodičov. Michal získal postup na vedeckú súťaž Vernadsky National Contest, ktorá sa uskutoční v Moskve.

Úprimne blahoželáme!

Naše šikovné žiačky Š. Ondrašiková a B. Gregová postúpili na medzinárodnú súťaž Global Youth Science and Technology Bowl 2020, ktorú organizuje Centre for Creative Science and Technology v Hongkongu.

Veľmi sa tešíme z ich úspechu