Aktuality

Tlačivá potrebné k nástupu nových žiakov pre školský rok 2021/2022TU

Výsledky prijímacieho konania TU

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – testy a videá TU

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 2021:

Pozdrav nášho absolventa I. Gregu (University of Cambridge):

Prečo ísť študovať na EGJAK …

V dňoch 9. a 10. novembra 2020 sa uskutočnilo celoštátne finále súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2020. Náš žiak Michal Kišeľák zo sexty sa na súťaži zúčastnil s prácou Bezpečnosť na železnici z pohľadu budúcich rušňovodičov. Michal získal postup na vedeckú súťaž Vernadsky National Contest, ktorá sa uskutoční v Moskve.

Úprimne blahoželáme!

Naše šikovné žiačky Š. Ondrašiková a B. Gregová postúpili na medzinárodnú súťaž Global Youth Science and Technology Bowl 2020, ktorú organizuje Centre for Creative Science and Technology v Hongkongu.

Veľmi sa tešíme z ich úspechu